hvad er biodynamisk kranio sakral terapi?

BKST er baseret på embryologien der er læren om mødet mellem ægget og sædcellen. Undfangelsen.
Embryologien bygger på antagelsen om “at de kræfter, der styre fostrets udvikling, er de samme kræfter, som heler kroppen livet igennem” – (Introkursus materiale)

For hvad er det egenligt der sker i det forunderlige øjeblik undfangelsen sker og hele den udvikling der sætter igang som det gør – helt unikt for hvert eneste lille foster. Hvad er det for nogle kræfter og hvad er det for en energi der får det hele til at ske – til at manifestere sig som krop, liv, menneske?

Indenfor BKST arbejde vi med at kroppen selv har de ressourcer den har brug for, til at ændre og forbede dens tilstand. Dvs. at vi samarbejde med kroppen og dens iboende selvhelbredende kræfter. De kræfter og den energi som manifesterede os.
Som terapeut invitere jeg kroppen til en dans – et dybt samarbejde. Et samarbejde hvor jeg lytter, understøtter og anerkender helheden og derfra er det faktisk kroppen selv der gør arbejdet – healingen.


At genfinde forbindelsen:

Mange mennesker render i dag rundt med forskellige ubalancer, smerter og en følelse af at deres hoved ikke hænger sammen med deres krop – men hovedet er jo en del af kroppen, så måske det mere er en dybere kontakt til sig selv der mangler?
Disse følelser og smerter kommer ikke bare af én episode, men af mange forskellige oplevelser, traumer eller andet der er sket i det levede liv.
Sommetider kan det at være afkoblet fra kroppen og bevægelserne, føles som den eneste mulighed vi har til rådighed. Vi privilegerer derved vores tanker og sind uden at være nysgerrige på deres forhold til hvem vi er. Når vi gør dette, ender vi oftes med at føle os ude af balance med vores samfund, vores verden, vores familie og ikke mindst os selv.

Men kroppen begynder også at reagere på disse forskellige ubalancer samt episoder og de sætte sig efterhånden i muskler, bindevæv, membraner, knogler, organer, væskerne, psyken og energisystemet. Derfor er det vigtig i behandlingen at kiggere dybere ind i årsagen i stedet for selve symptomerne til ubalancerne. Sundheden i kroppen bliver efterhånden overdøvet af alle de ubalancer og kan have svært ved at genfinde kontakten til kroppen.

Som terapeut er det min opgave at understøtter og assistere klientens eget system, så kontakten til helheden og sundhedstilstanden genskabes.

 

lidt historie

Der har været flere bag udviklingen af BKST, men her vil jeg nævne nogle af de mest fremtrædende indenfor denne behandlingsform.

Andrew Taylor Still, M.D. (1828-1917) ses som osteopatiens fader. Her arbejdes der med muskler, led, organer og bindevæv. Stilll havde den tilgang til kroppen, at alting er som en del af et samlet hele. Han opfattede altså allerede dengang, alt som en helhed.

DR. William Garner Sutherland 81873-1954)
Sutherland var elev af Dr. Still og arbejde med det der i dag hedder Biodynamisk Kranio Sakral Terapi.
Han opdagede at knoglerne i kraniet bevægede sig samt at cerebrospinalvæsken kunne have nogle restriktioner der påvirkede disse bevægelser i kraniet. Herfra begyndte han at lytte mere til kroppen i stedet for at ville “fixe” den.
Han begyndte at forholde sig til kroppen på en helt anden måde og lyttede dybere til de helt subtile rytmer – der er udtryk for kroppens sundhed og vitalitet.